Live Help

Hosted Email Security

Heeft u ook vaak last van SPAM en virussen per mail?  En zorgen deze problemen ook bij u voor hoge kosten en frustraties? De oplossing hiervoor is VMX|Mailsecurity.

Strenge spam en virusbeveiliging

VMX gebruikt verschillende anti-virus pakketten en spamfilters voor een gelaagde beveiliging. VMX is zelflerend en past zich automatisch aan aan uw e-mailverkeer voor maximale bescherming. 

E-mail continuiteit

Met VMX mailsecurity kan er geen mail meer verloren gaan. Als uw eigen mailserver een probleem heeft bewaard VMX 48 uur lang alle mail voor u. Als uw mailserver weer online komt wordt uw mail alsnog afgeleverd.

Maximale controle

U heeft maximale controle over uw mail. Via een eenvoudige beheeromgeving kunt u controleren wat voor mail VMX voor u heeft tegengehouden. Eventuele spam die tóch is afgeleverd kunt u hier blacklisten.

Waarom Uitbesteden?

  • Geen kosten voor dure hardware
  • Geen kosten voor dure software (Campai verzorgt de benodigde filter-software)
  • Geen kosten voor onderhoud
  • Snel en eenvoudig ingesteld
  • Blokkeert 99% van al uw spam/pish
  • Wij filteren nu al succesvol miljoenen mails per dag